Ubezpieczenie jakości

JakośćApodejście

1. Polityka jakości firmy jest formułowana i zatwierdzana przez cały zespół w księdze jakości.

2. Z kartami reklamowymi, gazetami ściennymi, tablicami informacyjnymi, edukacją i szkoleniami, aby zapewnić, że pracownicy wszystkich szczebli rozumieją politykę jakości i ją wdrażają.

3. Stosowalność i wdrażanie polityki jakości podlega ocenie i przeglądowi w ramach przeglądu zarządzania.

4. Polityka jakości firmy jest zobowiązaniem do spełniania wymagań jakościowych klientów i jest celem każdego pracownika.To

zachęca pracowników na wszystkich szczeblach firmy do podejmowania nieustannych wysiłków w celu poprawy jakości produktów i zapewnienia

najlepsze produkty i usługi spełniające potrzeby klientów.

5. Polityka jakości firmy:

balustrade (1)

Uważny, ostrożny i cierpliwy

Cliencizorientowany, wygrywający przezwysokijakość, pełne uczestnictwo, doskonałość

Jakość po pierwsze, najwyższa jakość jest podstawą produkcji wszystkich naszych pracowników i jest życiem firmy.Zawsze stawiaj jakość i bezpieczeństwo na pierwszym miejscu i stale szukaj możliwości poprawy.Każdy klient ma u nas pełne zaufanie i satysfakcję.Udzielanie klientom jak największego wsparcia jest celem wszystkich naszych pracowników.